Hearts 4 Mercy

Projecten

Waterputten

50
water- putten

Iedereen heeft recht op proper water!

5
duurzame projecten

Daarom boren we jaarlijks gemiddeld 50 waterputten om iedereen het rechte & toegang te bieden tot proper drinkwater met de daarbij horende sensibilisering mbt hygiëne en hoe verantwoord omgaan met water.

Kinderen

283
hulp- goederen

Weeskinderen & kinderen met een beperking: Elk kind heeft recht op liefde & warmte!

425
voedsel- pakketten

Daarom helpen we in de elementaire basisvoorzieningen alsook de actieve & educatieve ondersteuning van weeskinderen en kinderen met fysische/mentale beperking ter bevordering van de sociaal-maatschappelijke integratie.


Zelfstandigheid & mobiliteit

196
rollators

Met onze mobiliteits projecten proberen we de minderbedeelde en zorgbehoevende mensen een beetje meer mobiliteit en autonomie te bieden.

910
plooibare rolstoelen

Dit doen we door de schenken van gerecycleerde medisch hulpmateriaal zoals rolstoelen, rollators, elektrische scoot-mobielen, ziekenhuisbedden, speciale matrassen, enz.Het materiaal is gedeeltelijk afkomstig van rust- en ziekenhuizen waar het materiaal boekhoudkundig afgeschreven is maar bij ons toch een 2de leven krijgt. Op deze manier helpen we de minderbedeelden met een lichamelijke beperking terug mobiel te zijn om autonoom & voor zichtzelf te kunnen zorgen.

Armoedebestrijding

6968
warme dekens

Met onze acties proberen we de armoede te bestrijden & het mensenslijk lijden te verzachten.

2819
nieuwe kledij

Dit doen we door het organiseren van acties om in de elementaire basisbehoeften van de minderbedeelden te voorzien.

Gerealiseerde projecten

 • Mobiliteitsproject 2016
 • Ramadan & Eid el-Fitr 2016
 • Start Schooljaar 2016
 • Eid el-Adha 2016
 • Project "Atlas" 2016
 • Projet "Kinderen met een mentale beperking"
 • Waterputtenproject 2017
 • Mobiliteitsproject 2017

Nieuwe projecten

 • Ramadan 2017
  • 5000 iftars
  • 500 voedselpakketten
  • 1000 kledingstukken voor Eid
 • Waterputtenprojecten 2017 (deel 2)
  • Tanzanië
  • Sri Lanka
  • Ivoorkust
 • Mobiliteitsproject 2017 (deel 2)
  • Rolstoelen en elektrische scooters
  • Medisch materiaal
 • Duurzame projecten 20176
  • Duurzame ontwikelling
  • Onderwijs, vorming, sport, zelfstandigheid
  • Hygiëne, toegang tot drinkbaar water, reïntegratie van straatkinderen
  • Medische caravan