Hearts 4 Mercy

Over ons

Historiek

H4M is de vrucht van een fusie van verschillende dynamische en enthousiaste synergiën die zich over de voorbije jaren hebben ontwikkeld op humanitaire vlak.

Dankzij een goede netwerk slagen we erin om op een actieve manier de dorpelingen te helpen, alsook de weeskinderen en kinderen met een fysieke of mentale beperking.

Onze missies en acties hebben meerdere landen bereikt:

 • Afganistan
 • Balkan
 • Bangladesh
 • België
 • Filipijnen
 • Gambië
 • Gaza
 • Indonesië
 • Kirgizstan
 • Marokko
 • Mongolië
 • Oeganda
 • Pakistan
 • Somalië
 • Syrië
 • Togo
 • Tsjaad
 • ...

Onze waarden

Humble

Bescheiden

Engaged

Geëngageerd

Authentic

Authentiek

Respectful

Respectvol

Transparent

Transparant

Onze missie

erbij
betrekken

Het informeren, sensibiliseren & immobiliseren van de gemeenschap, jong & oud, om het bewustzijn mbt de noodzaak te verhogen en actief te laten deelnemen aan de verschillende humanitaire initiatieven om de basisbehoeften & leefomstandigheden v/d minderbedeelden & zorgbehoevenden te verbeteren.
Dit allemaal doorheen een open & transparante manier van werken waarbij de donateur steeds geïnformeerd blijft over wat er met zijn donatie is gebeurt ahv beeldmateriaal, interviews, actieve betrokkenheid & opvolging.

basis-
behoeften

Armoede bestrijden & mensenslijk lijden verzachten door het organiseren van acties om in de elementaire basisbehoeften van de minderbedeelden te voorzien.

proper
water

Het boren van waterputten om iedereen het rechte & toegang te bieden tot proper water met de daarbij horende sensibilisering mbt hygiëne en verantwoord omgaan met water.

mobiel &
zelfstandig

Bijdragen aan de mobiliteit van zorgbehoevende & personen met een mentale en/of fysische beperking door het aanbieden van rolstoelen & andere medische hulpmiddelen.

steun &
onderwijs

Actieve & educatieve ondersteuning tvv Kinderen met fysische/mentale beperking ter bevordering van de sociaal-maatschappelijke integratie.

inzamel-
acties

Het voeren van grootse inzamelacties door het organiseren van evenementen en verkoopacties.

open &
transparant

Open en transparante financiële administratie naast een actieve opvolging van alle gerealiseerde projecten.